Golfudtryk - Få styr på alle golfudtryk

Golfudtryk - Få styr på alle golfudtryk

Golf er en sport med rigtige mange engelske ord, og det er ikke altid nemt at finde rundt i. Her nedenfor finder du de mest benyttede golfudtryk og en forklaring på, hvad det betyder. 

Adressere: En spiller har adresseret bolden, når han har taget sin stance og grounded køllen. I en hazard er bolden allerede adresseret, når stancen er taget

Afstandsmærker: På teesteder skal der være en pind, sten eller lignende fast punkt, som angiver hvor hullets længde er målt fra. Afstandsmærker i form at træer, sten eller plasticmarkeringer i eller ved fairway, angiver afstanden i luftlinie til midten af green. Nogle klubber angiver dog afstanden til greens forkant. Typisk afstand er 150 meter

Albatros: Tre slag under par på et hul. Er ekstremt sjældent 

All square: Man er all square, når man står lige i eller efter en hulspilsmatch 

Backspin: Boldens rotation efter et slag. De bedste spillere kan få bolden til at ”ligge dø” eller endog trille baglæns når den rammer green 

Baffie: Gammelt navn for en trækølle eller wood nr. 4 

Bag: Taske til golfkøller, bolde og andet udstyr. Kan bæres på ryggen eller trækkes på en vogn 

Banerekord Den laveste runde der er spillet under en turnering på en bane. Findes for hvert teested og også for amatører såvel som professionelle 

Birdie: Et slag under par på et hul 

Blindt slag: Slag hvor man ikke kan se det sted, som man forsøger at få bolden til at havne

Bogey: Et slag over par på et hul 

Brassie: Gammelt navn for en trækølle eller wood nr. 2. Fik sit navn p.g.a. messingsålen som 2-køller tidligere var forsynet med 

Bruttoscore: Antallet af slag inkl. straffeslag, som en spiller har anvendt på 18 huller 

Buggy: Elektrisk vogn med plads til to bags og to spillere 

Bunker: Sandfyldt fordybning på golfbanen 

Caddie: Spillerens hjælper og bærer af køller. Stammer fra det franske ord cadet, som var de militærfolk, der bar Dronning Mary Stuarts køller, da hun introducerede spillet i Frankrig 

Carry: Længden som bolden flyver, før den rammer jorden første gang 

Chip: Indspil, hvor bolden flyver i en lav bue og ruller resten af vejen hen til hullet 

Cleek: Gammelt golfjern, svarende omtrent til et 2- eller 3-jern 

DPGA: Danish Professional Golfers' Association. Forening for alle professionelle danske golfspillere – både klubproer og spillende proer 

Decisions: Endelig afgørelser i regelspørgsmål givet af the Rules of Golf Comittee, St. Andrews, og United States Golf Association. Udgives i bogform 

Dele: Når to sider i hulspil har brugt lige mange slag på hullet, deler de det. Er man all square efter matchen, deler man denne 

Dimples: De små fordybninger i golfboldens overflade. Giver bolden en bedre aerodynamik, så den flyver længere og mere lige 

Dobbeltbogey: To slag over par på et hul 

Dogleg: Et golfhul der knækker til højre eller venstre 

Dormie: En spiller er dormie i hulspil, når spilleren er lige så mange huller op, som der er huller tilbage at spille i matchen 

Draw: Et kontrolleret slag, som starter lidt til højre og drejer tilbage mod af målet (omvendt for venstrehåndsspillere) 

Drive: Første slag på et hul 

Driver: Wood nr. 1 

Driving range: Træningsområder, hvor de lange slag med køller og jern kan øves. Har ofte afstandsmarkeringer, så man kan se hvor langt man slår 

Duff: Dårligt golfslag. En duffer er en golfspiller, der slår mange dårlige slag 

Eagle To slag under par på et hul 

Eksplosionsslag Slag fra bunker, hvor sandet rammes før bolden 

EGA: European Golf Association. Forbund af de europæiske golfunioner, som bl.a. formulerer de fælles handicapregler i ”EGA Handicap System” 

Etikette: Regler angående adfærd på banen og omsorg for banen. Er mindst lige så vigtige at kunne som selve Golfreglerne 

Fade: Et kontrolleret slag, som starter lidt til venstre og drejer tilbage mod målet (omvendt for venstrehåndsspillere) 

Fairway: Den del af et golfhul der er klippet som en almindelig græsplæne 

Flyer: Et slag - typisk fra våd semirough - hvor bolden flyver længere end normalt. Skyldes at der kommer græs mellem bold og køllehoved

Follow through: Den del af golfsvinget, som forekommer efter at bolden er ramt 

Fore: Advarselsråb på en golfbane. Råb altid fore, hvis du tror, at der er fare for at ramme nogen 

Forgreen: Tætklippet område foran og rundt om green 

Givet: Man kan i hulspil "give" et put, når man anerkender, at modstanderen vil slå bolden i hul i næste slag 

Green: Det tætklippede område omkring hullet 

Greenfee: Det, du betaler for at spille på en anden bane end den, hvor du er medlem

Greenkeeper: Uddannet person, som passer banen. Vent altid med at slå, til greenkeeperen er væk 

Grip: Den måde du holder fast om køllen. Er også navnet på gummi- eller lædergrebet i enden af kølleskaftet 

Grooves: Riller i køllehovedets slagflade. Gør at bolden flyver mere lige 

Grounde: Når du placerer køllen på jorden, inden du skal til at slå til bolden                         

Gruppe: I handicapturneringer inddeles spillerne ofte i grupper efter handicap. Hver gruppe spiller i princippet sin egen turnering 

Ground under repair: Areal under reparation. Markeres med blå pæle. Hvis pælene har en grøn (kan være sort) top, betyder det, at der er spilleforbud i området og der skal droppes fri. Det koster ikke noget at droppe fri fra grønne pæle 

Gå igennem: “Overhale” holdet foran. Vent altid på, at holder foran signalerer til dig, om at du gerne må gå igennem 

Halvering: Spillerne har anvendt samme antal slag på et hul eller i en 18 hullers runde. Spillerne er lige - har halveret en hulspilsmatch - hvis spillerne har vundet, tabt eller delt lige mange huller. Kaldes også all square 

Handicapnøglen: Bruges til at fordele de tildelte slag på de enkelte huller. Handicapnøglen på scorekortet er ikke udtryk for hullets sværhedsgrad, men derimod et udtryk for, hvilke huller den mindre gode spiller behøver slag på den bedre spiller. Par 5 huller bør derfor have handicapnøgle mellem 1 og 6, og par 3 huller bør have handicap nøgle mellem 13 og 18. Handicapnøglen siger ikke noget om, hvor let eller svært det er at opnå par på hullet

Hjem: De sidste 9 huller af 18. Kaldes også “ind” eller “bag-ni” 

Hjemmeklub: Den golfklub, som spilleren har valgt som hjemmeklub. En spiller kan kun have én hjemmeklub

Hole-in-one: Når bolden slås i hul på et slag.

Honnøren: Den spiller, som har ret til at slå først fra teestedet, har "honnøren". På første hul afgøres det af rækkefølgen på startlisten eller lodtrækning. Honnøren på de efterfølgende huller afgøres af turneringsformen. I hulspil beholder man Honnøren indtil modstanderen vinder et hul. I slagspil er det spilleren med laveste score på seneste hul, der har honnøren mens det i stableford er spilleren med flest point på seneste hul, der har honnøren. Ved lige score på seneste hul beholdes honnøren

Hook: Slag der drejer meget til venstre (omvendt for venstrehåndsspillere) 

Hul: Det som bolden skal i. Har en diameter på 108 mm. Også betegnelse for baneforløbet fra et teested til greenen – en golfbane består af 18 huller 

Ind: De sidste ni huller af en bane. Se også ”Hjem” 

Inside-out: Forekommer, når køllehovedet i tilslaget skærer spillelinien indefra-udad. Medfører et draw eller et hook 

Kompression: Teknisk term for en golfbolds hårdhed 

Kanin: Begynder i golf. Betegnelsen kommer af, at begyndere spillere lidt som kanin løber - frem, til siden, baglæns og i mange forskellige retninger

Langsomt spil: Langsomt spil på hele banen opstår især, hvis:  Hold går ud med mindre end 10 minutters mellemrum.  En firebold tager mere end 4 timer om 18 huller.  Et hold “taber et hul” i forhold til holdet foran uden at lukke igennem 

Lie: Vinklen mellem skaftet og hovedet på et jern. Skal tilpasses individuelt til den enkelte spillers sving og højde

Links-bane: Golf som det blev spillet for 500 år siden. Det gamle skotske ord for område ved havet indenfor selve stranden, præget af klitter og specielle græsser. De kendteste baner ligger i Skotland og på vestkysten af Irland. På Falsterbohalvøen i Sverige er der tre linksbaner. I Danmark er Fanø den eneste linksbane, om end den ligger lidt inde i landet 

Lokalregler: Lokalregler er golfregler, som alene gælder på den aktuelle bane. Lokalregler skal godkendes af Dansk Golf Union. Sørg altid for at læse de lokale regler inden du spiller en fremmes bane – der kan være slag at spare 

Lobwedge: Wedge med endnu mere loft end et sandjern. Bruges til at slå bolden lige op og ned 

Loft: Slagfladens hældning i forhold til køllens skaft. Loftet afgør hvor højt og langt et slag bliver 

Luftslag: Slag, hvor bolden ikke rammes. Tæller som et slag 

Lukke igennem: Lade holdet bagved gå igennem

Markere: Mønt eller lille mærke, bruges til at markere bolden på green, så den ikke ligge i vejen for andre spillere 

Markør: Person der noterer spillers score 

Mashie: Gammelt golfjern, svarende til et 5-jern 

Mashie-niblick: Gammelt golfjern, en mellemting mellem en mashie og en niblick - altså omtrent et 7-jern 

Metal wood: Se ”Wood” 

Mulligan: At slå en Mulligan vil sige at slå et nyt slag fra 1. tee til erstatning for et dårligt drive. Den første bold må ikke længere vælges. Mulligan er ikke tilladt i turneringer, men kan sidestilles med at opgive en privat runde og starte på en ny. Anvendes alene på 1. tee 

Ned: I hulspil er man lige så mange “ned”, som det antal huller man har tabt flere end modstanderen 

Nedslagsmærke: Den fordybning, en bold kan forårsage ved nedslaget, især på green. Nedslagsmærket på green skal rettes op af spilleren, ved at græsset løsnes og skubbes ind mod pletten - ikke ved at jorden skubbes op nedefra 

Nettoscore: Bruttoscore minus antal tildelte slag. En nettoscore lig med par er spillerens ”idealscore” 

Niblick: Gammelt golfjern, svarende omtrent til et 9-jern

Nittende hul: Første hul i anden runde eller sudden death. Klubhuset efter matchen. Er det hul, som de fleste danske golfspillere mestre 

No Return: En spiller laver ”No Return”, hvis han ikke fuldfører sin runde. Undladelse af at aflevere scorekort er ikke "No Return", men misligholdelse af forpligtelser. Selv ved No Return skal scorekort afleveres i turneringer, medmindre sygdom eller lign. forhindrer dette 

Op: I hulspil er en spiller lige så mange “op”, som det antal huller spilleren har vundet flere end modstandersiden 

Out of bounds: Areal uden for banen. Bolden må ikke spilles herfra. Bolden er out of bounds, når hele bolden er ude. Er markeret med hvide pæle 

Out-side-in: Forekommer, når køllehovedet i tilslaget skærer spillelinien udefra-ind. Medfører et slice eller et fade 

Par: Et golfhul er par 4, hvis dets længde fra gul tee er 230-430 meter. Er det kortere, er det par 3, og er det længere, er det par 5. Huller, som er over 630 meter fra gul tee, er dog par 6. Længden af hvid, blå og rød tee har ingen betydning. Par er ens for alle teesteder på hullet og for begge køn

Pitch: Et højt slag til greenen - med backspin og derfor kun lidt rul 

Pitch and run: Et højt eller halvhøjt slag til greenen med rul mod hullet 

Pitching wedge: Det samme som et 10-jern 

Plus-handicap: Et handicap bedre end 0. I Stableford (og dermed ved handicapregulering) skal spilleren med plushandicap have et negativt antal tildelte slag, som skal tages på hullet med handicapnøgle 18, derefter 17 og så fremdeles. I hulspil skal spilleren med plushandicap afgive slag til scratchspilleren og handicapspilleren på hullet med handicapnøgle 1, derefter 2 etc 

Pot bunker: Dyb snæver, ofte rund, bunker med meget stejle sider. Især almindelig på linksbaner i Skotland 

Pro: Professionel golfspiller. Lever enten af at spille golf på de professionelle tours og vinde præmiepenge eller er ansat som træner i en golfklub 

Provisorisk bold: Ny bold spillet i stedet for én, som kan være out of bounds eller tabt udenfor en vandhazard 

Pull: Et slag, hvor bolden går i en lige linie til venstre om målet

Punch: Et slag, hvor der slås meget stejlt ned på bolden. På den måde flyver bolden lavt. Meget populært på de åbne skotske links-baner, hvor vinden spiller en afgørende faktor.

Push: Et slag, hvor bolden går i en lige linie til højre om målet 

Putte: Slag for at få bolden det sidste stykke ned i hullet 

Regulation: At ramme green i regulation er at ramme green i par minus to slag 

Rough Det høje græs uden om et golfhul 

The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews: Blev stiftet 1754. Det nuværende navn stammer fra 1834. R&A er Golfreglernes styrende organ, beliggende i St. Andrews i Skotland

Runde: En golfrunde består af 18 huller. En 9-hullers bane spilles to gange 

Runner up: Spilleren, som blev nr. 2 

Ryder Cup: Trofæ indstiftet af Samuel Ryder. 12 af USA's bedste professionelle spillere spiller mod 12 af Europas bedste hvert andet år

Sandjern: Eller ”sand wedge” er en wedge med mere loft end en pitching wedge og med en bred skrånende sål, som gør den velegnet til bunkerslag. Opfundet af Gene Sarazen og set første gang til British Open på Prince’s i Sandwich i 1932, som Sarazen vandt 

Score: Antallet af slag brugt ved spil af et hul eller det sammenlagte antal slag for en runde

Scorekort: Specielt kort for den pågældende klub. På scorekortet noterer markøren spillerens resultater, og inden kortet afleveres, skal både markør og spiller underskrive kortet 

Scratchspiller: Spiller med handicap mellem 0,4 og +0,4 

Semirough: Mindre højt græs mellem fairway og rough

Shank: Et shank forekommer, når bolden ikke træffes af køllens slagflade, men af overgangen mellem køllens skaft og hoved. Dette betyder tab af kraft, og at bolden tager en forkert retning. Med jernkøller går bolden brat til højre for en højrehåndsspiller 

Slag: Et slag er den fremadgående bevægelse af køllen med hensigten at ramme bolden og flytte den. Et frivilligt afbrudt slag før bolden nås, er ikke et slag 

Slice: Slag der drejer meget til højre (omvendt for venstrehåndsspillere) 

Solheim Cup: Damernes ækvivalent til Ryder Cup. Indstiftet af Karsten Solheim, skaberen af Ping køllemærket 

Spade mashie: Gammelt golfjern, med mindre loft end en mashie niblick, dvs. svarende omtrent til et 6 jern 

Spoon: Navn for trækølle eller wood nr. 3 

SSS: Standard Scratch Score. Svarer til Course Rating i lande uden Slope 

Stance: En spiller har taget sin stance, når han har anbragt sine fødder som forberedelse til et slag

Strafområde: Områder markeret med gule eller røde pæle (tidligere kaldet vandhazarder). Have, søer, damme, floder, grøfter, afvandingsrender og overfladevandløb, hvad enten de indeholder vand eller ej 

Stymie: Ældre spilleform i hulspil, hvor man ikke skulle markere sin bold. Udgået af reglerne 1951 

Sucker: Bold, fæstnet i sit eget nedslagsmærke 

Sudden death: Omspil efter en delt match eller turnering, hul for hul, indtil der findes en vinder. Er det en slagspilturnering, spilles der efter slagspilsregler. Slag tildeles igen, som om man var startet forfra 

Sweet spot: Det punkt på køllens slagflade, hvor bolden ideelt bør træffes 

Tee: En tee er en lille pind, spilleren må sætte bolden på inden slaget fra teestedet. Et tee er synonymt med teestedet 

Teested: Startstedet på hullet 

Texas wedge Når putteren anvendes uden for green, kaldes den en ”Texas wedge" 

Trolley: Vogn du kan trække din bag rundt på 

Trækølle: Wood med køllehoved i træ. Er i dag stort set erstattet af metal woods 

Top: Et slag, hvor bolden rammes på den øverste halvdel 

Turf: Græs der bliver slået op efter et slag. Skal lægges på plads 

Turnen: De første ni huller går man ud - de sidste ni går man ind (eller "hjem"). Overgangen fra 9. green til 10. teested kaldes turnen 

Ud: De første 9 huller. Se også “Hjem”. Kaldes også “for-ni” 

Waggle: Fremad- og tilbagegående bevægelser af køllen, før svinget begyndes 

Wedge: Jernkølle med bred sål og kraftig loft. Se også pitching wedge, lobwedge og sandjern 

Wood: Kølle, som er beregnet til lange slag. Tidligere altid med køllehoved af træ (”trækølle”), men i dag oftest af metal (”Metalwood”) eller plast med kulfibre (”grafitkølle”). Se ”Driver”, ”Brassie”, ”Spoon” og ”Baffie” 

Yips: At lide af yips vil sige, at spilleren har en - ofte nervøs - tendens til at putte korte puts ved siden af hullet

Tilbage til blog